Wat te doen bij waterschade?

  • Neem zo snel mogelijk maatregelen om verdere schade te beperken. Probeer een lekkage dus altijd af te dichten om te voorkomen dat er extra waterschade in de woning ontstaat.
  • Meld ook de eventuele gemaakte kosten voor het nemen van noodmaatregelen bij uw schadeaangifte.
  • Meld de schade zo snel mogelijk bij uw tussenpersoon.
  • Gooi uw spullen nog niet gelijk weg (en wacht met herstellen of repareren), omdat eventueel onze schade-experts deze nog willen bekijken.

Inzet lekdetectie

Heeft u waterschade die (vermoedelijk) wordt veroorzaakt door een kapotte waterleiding? Vraag dan een loodgieter om hulp bij het vinden van de schadeoorzaak. Kan de loodgieter de oorzaak van de lekkage niet vinden? Of kan de loodgieter de oorzaak van de lekkage niet vinden zonder vloeren en/of muren open te breken? Neem dan contact met ons op. Afhankelijk van de situatie gaan wij:

  1. een schade-expert inschakelen en vragen om de lekdetectie te laten uitvoeren. Gelijktijdig zal (onder voorbehoud van dekking) de gevolgschade van de lekkage worden vastgesteld.
  2. MainPlus vragen om de lekdetectie te coördineren. Als blijkt dat sprake is van een verzekerde schadeoorzaak, kan MainPlus ook voor herstel van eventuele gevolgschade zorgen.

Kijk voor meer informatie over de werkwijze van MainPlus op: https://www.mainplus.com/lekdetectie-niet-zichtbare-oorzaak-lekkage

Let op: de kosten van lekdetectie worden alleen vergoed als wij vooraf toestemming hebben verleend voor het inschakelen van een lekdetectiebedrijf.
Als duidelijk is dat er geen dekking is voor de schade, geven wij geen toestemming voor de lekdetectie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de schade is ontstaan door achterstallig onderhoud.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor