Informatie over duurzaam schadeherstel en energielabels

Ansvar bewust inboedel en woonhuisverzekering in het kort:

Natuurlijk wil je geen schade, maar als je dan toch een keertje schade hebt is het fijn als het op een duurzame manier deugdelijk gerepareerd kan worden. En als repareren niet meer mogelijk is of veel te duur wordt ga je vervangen en maak je van de nood een deugt door te vervangen met een duurzamere of energiezuinigere variant. Dat is waar de Ansvar Bewust inboedel- en woonhuisverzekeringen voor staan, uiteraard geheel op vrijwillige basis want de klant beslist hierin. Dus als u met uw eigen aannemer of reparateurs wil samenwerken, of op een reguliere en dus niet per se duurzamere manier de schade wenst te herstellen kan dat ook.

Naast dat het schadeherstel duurzaam kan is op de inboedelverzekering deelgebruik ook meeverzekerd. Dus als er bij één van uw deelgebruikers, bijvoorbeeld uw buren met wie u heeft afgesproken voortaan elkaars gereedschap te gebruiken, schade valt, kunt u uw evenredige deel op uw inboedelverzekering bij ons claimen.

Duurzame installaties, zoals warmtepompen, zonnepanelen of zonneboilers, op- of aan het huis bevestigt, zijn op de AnsvarBewust woonhuisverzekering altijd meeverzekerd. Inclusief de gevolgschade veroorzaakt door eigen gebrek aan deze installaties. De misgelopen energieproductie tot het moment dat de installatie weer functioneert is ook meeverzekerd.

Bij de Ansvar Bewust woonhuis- en inboedelverzekering gaan we overigens verder dan alleen maar op duurzame wijze het verzekeren van schade aan materiele zaken. De mens zelf is volgens ons minstens zo belangrijk. Vandaar dat we op de Ansvar Bewust inboedel- en woonhuisverzekering ook dekking bieden voor de kosten van traumaverwerking na een gedekt voorval. Door onze jarenlange ervaring als verzekeraar, maar zeker ook door onze samenwerking als sponsor van de Nederlandse Brandwondenstichting realiseren wij ons dat een flinke brand, overval, een heftige storm of een inbraak traumatiserende gevolgen kunnen hebben.   

Hoe te handelen in geval van schade?

Op https://ansvar-idea.nl/schade/schade-rondom-uw-huis kunt u per schadesoort terugvinden hoe te handelen.

Het belangrijkste is natuurlijk, voor zover mogelijk, het in veiligheid brengen van de personen en huisdieren en hierdoor letsel of erger van hen te voorkomen. Neem als dat gebeurd is, zo nodig, zo snel mogelijk contact op met de hulpdiensten zoals Politie en Brandweer via het alarmnummer 112.

Als je eigen veiligheid het toelaat kun je proberen de schadeoorzaak te verhelpen of te verminderen. Daarnaast kun je proberen je meest dierbare en/of kostbare bezittingen veilig te stellen.

Als de Brandweer u terplekke heeft ondersteund zullen zij als dit gewenst is stichting Salvage direct inschakelen. Stichting Salvage is er voor de directe, eerste hulp na een brand, storm- of waterschade. Ze helpen u direct, met de praktische zaken die op dat moment geregeld moeten worden, zoals het regelen van tijdelijk onderdak. Ook nemen ze maatregelen om te zorgen dat de schade niet verergert.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de hulptroepen niet ingeschakeld worden. Neem dan direct contact op met uw verzekeringsadviseur zodat zij direct actie kunnen ondernemen. Mocht dat niet lukken, bijvoorbeeld omdat zij niet direct bereikbaar zijn, bel dan direct met onze schadeafdeling op telefoonnummer 020 6 170 426 (keuze 2). Belt u na kantoortijden? Dan wordt u automatisch doorgeschakeld naar de VHD Alarmcentrale. Wij of VHD helpen u dan verder met de praktische zaken die op dat moment geregeld moeten worden.

En daarna?

Als alles weer enigszins onder controle is adviseren we u om met uw verzekeringsadviseur contact op te nemen om de schade te melden en samen te overleggen welke stappen er moeten worden ondernomen. Er moet altijd een schadeformulier worden ingevuld en afhankelijk van de toedracht en de hoogte van het schadebedrag moet er misschien ook wel een expertise plaatsvinden. De expert maakt in dat geval met u een afspraak om met u samen door te nemen wat er is gebeurd en hoe hoog het schadebedrag bij benadering is. De uitkomsten van dit gesprek rapporteert hij aan ons waardoor wij als verzekeraar kunnen beoordelen of het een gedekt schadegeval is en hoe hoog het schadebedrag is. Dit communiceren we vervolgens aan uw verzekeringsadviseur zodat hij met u hierover in overleg kan treden.

Voor u is het zeker van belang om in het contact met uw verzekeringsadviseur ook te bespreken of u voor een duurzaam of regulier schadeherstel wil gaan. En of u zelf reparateurs, herstellers of uw aannemer hiervoor wil inschakelen of dat u er de voorkeur aangeeft om ons de schade in natura te laten herstellen.

Als u ervoor kiest om ons de schade in natura te regelen, schakelen we Mainplus (https://www.mainplus.com/) in om alles rond uw schade in goede banen te leiden en te regisseren.  Het landelijk hoogwaardig dekkend netwerk van schadeherstellers waar Mainplus mee samenwerkt bestaat uit installateurs, timmerbedrijven, aannemers, elektraspecialisten en alle andere benodigde disciplines die nodig zijn om uw schade te herstellen. Mainplus legt in contracten met haar partners KPI’s vast, zodat ze doorlopend de kwaliteit van hun werk en hun omgang met haar klanten kunnen monitoren. Zij controleren haar partners onder meer op de kwaliteit van de uitgevoerde, de doorlooptijd en de tevredenheid van de verzekerden. Mainplus geeft standaard garantie op alle uitgevoerde werkzaamheden. Mainplus is 24 uur per dag bereikbaar en als de situatie erom vraagt, zijn hun herstelpartners binnen twee uur ter plaatse.

Alle herstelpartners van MainPlus hebben het keurmerk GroenGedaan! van Stichting Duurzaam. (https://www.stichtingduurzaam.nl/duurzaam-vastgoed/vind-een-duurzaam-bedrijf-in-property/)

Tot slot:

Als u voor duurzaam schadeherstel kiest, al dan niet in natura via Mainplus, bij totaalverlies het beschadigde goed vervangt voor een duurzamere variant of in geval van total loss toch duurzaam laat repareren, keren wij maximaal 15% meer uit in vergelijking tot een reguliere, niet duurzame schade-afhandeling.

Wij stellen in goed overleg en op basis van redelijkheid en goed vertrouwen vast of er sprake is van duurzaam herstel of vervanging. Uiteraard kunt u als u twijfelt of het door u gewenste herstel of de door u gewenste vervanging voldoet aan de door ons gehanteerde duurzaamheidscriteria dit op voorhand via uw verzekeringsadviseur of de expert aan ons voorleggen.

 

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor